Välkommen till Fálkis tävlingar 2020!
I år var planen att satsa på mindre klubbtävlingar samt tävlingar med möjlighet till SM-kval. Tyvärr kom Covid-19 emellan och Fálki har fått ställa in vårens tävlingar. Men vi kommer att arrangera enklare träningstävlingar som passar både nybörjare och rutinerade där du får chans att träna program för en erfaren domare. Fler datum kommer längre fram.
Anmälan till de flesta av Fálkis tävlingar hittar du på Icesale.

Plats: Fálkibanan, Glommen, Falkenberg.
19 april                            GK-kval (officiell)
13 maj                                Pay´n ride (inofficiell)
16 maj                              Lag-SM kval (oficiell, SM-kval)
17 maj                              Fálki Vår (inofficiell)
16 juni                              Pay´n ride (inofficiell)
19 juli                                Sportkval (officiell nivå 2, möjligt att SM-kvala)
23 augusti                       GK-tävling (officiell nivå 3, möjligt att SM-kvala)
26 sep                               Fálki KM GK (inofficiell)
27 september                 Fálki KM (inofficiell)

Resultat

Här hittar du de senaste
tävlingsresultaten

Fálkibanan!

Banan är öppen för medlemmar på tisd, torsd och sönd. Fredagar är banan öppen speciellt för Fálkis ungdomar. 
Banan drivs numera i föreningens regi och är i dagsläget under upprustning.
Frågor om Falkibanan, kontakta Lisa Gabrielsson 0706-856661

Här hittar du mer info om Fálkibanan.

Fálkis tävlingar

Fálki anordnar varje år både officiella SIF-tävlingar och mindre klubbtävlingar som inte kräver tävlingslicens. Det är alltid fritt inträde för publik på Fálkis tävlingar.
För officiella SIF-tävlingar är det bra att veta följande:
• tävlingen följer FIPO och det svenska tävlingsreglementet om inte annat anges
• ryttaren skall vara medlem i SIF och medlemsavgiften för i år MÅSTE vara betald
• hästen skall vara registrerad i SIF samt inneha hästpass
• hästen skall vara vaccinerad mot hästinfluensa (A2)
• ryttaren ska ha löst ryttarlicens hos SIF
Ryttarförsäkran ska lämnas innan hästen lastas ur på tävlingsplatsen. I en ryttarförsäkran intygar man att hästen inte varit sjuk de senaste tre veckorna eller varit i kontakt med andra hästar som är sjuka. Här finns den att skriva ut.
Du har själv ett ansvar att hästens och din utrustning är anpassad efter tävlingsreglementet. 
För så gott som alla tävlingar som arrangeras av Fálki görs anmälan på icesale.se. För att anmälan ska räknas som giltig krävs att både avgift och anmälan är hos arrangören senast sista anmälningsdagen! Tänk på att fylla i uppgifter om vad betalningen gäller om du betalar via internetbank. Anmälan måste vara fullständigt ifylld annars är den ej giltig.
Ryttarlicens krävs för deltagande i officiell tävling. Den löser du på IndTA.se. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring för ryttaren som gäller för tävlingsverksam tid samt resa till och från tävlingsplatsen.
Här löser du tävlingslicens.

Så här rids Fálkikeppni
Cirka två varv i vardera riktningen rids i valfri gångart, 4-5 hästar per heat beroende på antalet deltagare. Ekipagen rangordnas 1, 2, 3... etc. När alla ridit blir det en kort paus och sedan börjar finalerna.
Först rider de som kommit sist i sin grupp i uttagningen. Finalen rids på samma sätt som uttagningen. Sedan rider alla ut och kommer in igen för rosettutdelning. Alla får rosett utom den som varit bäst. Det ekipaget får rida igen i nästkommande final.
På det sättet kan man rent teoretiskt klättra vidare upp i finalerna. När sista finalen rids med de som kommit etta rangordnas ekipagen.
Det är tillåtet att byta gångart. Detta är en kul tävling där alla kan vara med. Alla rider final och alla får rosett.

Funktionärer
Har du lust och möjlighet att vara med och hjälpa till på våra tävlingar? Hör av dig till Cissi på 070 360 64 60. Om du hjälper till som funktionär minst en dag eller två halvdagar bjuds du i slutet på året in till vår funktionärsfest.

Tävlingsgrenar

Alla grenar rids på speakers kommando, de flesta med 2-3 ekipage samtidigt på banan. Vid tillräckligt många deltagare i varje gren hålls finaler (om inte annat anges i tävlingspropositionen). Mer information hittar du på SIF:s hemsida.

Tölt T3
1. Arbetstempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Arbetstempo tölt på kortsidorna med tydlig steglängdsökning på långsidorna. 
3. Ökad tölt.

Tölt T4
1. Valfritt tempo tölt.
2. Långsam tölt (stabilt och lugnt tempo). Tag ner hästen till skritt och byt varv. 
3. Arbets- till mellantempo tölt, enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.
 
Tölt T7
1. Arbetstempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt

Tölt T8
1. Valfritt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv.
2. Valfritt tempo tölt.
 
Fyrgång V2
1. Arbetstempo tölt 
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt.
4. Arbets- till mellantempo galopp
5. Ökad tölt
 
Fyrgång V5
1. Valfritt tempo tölt
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Arbets- till mellantempo galopp
 
Femgång F2
1. Arbets- till mellantempo tölt
2. Arbets- till mellantempo trav
3. Mellanskritt
4. Arbets- till mellantempo galopp
5. Flygande pass (två försök)